Medlemsregler

OBS: For at blive medlem i Mana Gym skal du være fyldt 16 år ved indmeldelsen
 
Undertegnede accepterer hermed Mana Gym tilmelder mig PBS Service og opkræver mit medlemskontigent
1 gang pr. påbegyndt måned, så længe mit medlemskab løber.
Undertegnede er samtidig gjort bekendt med MANA GYM's ordensregler som skal overholdes. I modsat fald fører det til øjebliklig opsigelse af medlemsskabet.
 
Udmeldelse kan kun ske skriftligt og ved aflevering af MANA GYM's nøgler og udmeldelsesblanket.
(blanketten fås i receptionen ved henvendelse indenfor normal åbningtid)
Udmeldelsen skal ske senest d. 1 i måneden og gælder fra den efterfølgende måned.

Undertegnede er også gjort bekendt med, at så længe han/hun besidder nøgle til MANA GYM, er han/hun at betragtes som værende medlem.

 Nøglen til MANA GYM er personlige og der må derfor ikke tages andre med til træning udenfor normal åbningstid, med mindre der er forudgående aftale med os herom.

 60% af træningen er momsberettiget, og 40% er momsfri.

Total træning m/nøgle giver dig ret til at træne alle typer træning i MANA GYM.